THE
SHIKKU 
COLLECTION 
THE 
VICE
KIMONO
THE 
SENZA 
KIMONO
THE
ROMA 
KIMONO 

 

 

Photographer : Jeremy Rice 

Stylist: Heyami

Hair :Kris Barnes

Makeup: Anna Wild